ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 

De bal onder water houden of laten drijven? We zijn als mensen zo gewend om onze angst, negatieve emoties of gebeurtenissen weg te drukken. Op de vraag: “Hoe gaat het met je?”, geven we vaak het antwoord: “Goed”, terwijl de werkelijkheid anders kan zijn. 

De eerste keer dat ik in aanraking kwam met ACT en las dat pijn en lijden bij het leven hoort, voelde dat als een opluchting. Ik had een nare periode achter de rug en zette toen veelal een masker op naar de buitenwereld, want ik wilde niet laten zien en ook niet echt accepteren wat ik werkelijk voelde. Het wegduwen van emoties en de wereld anders zien dan jouw eigen wereldbeeld, kost veel energie en werkt veelal verlammend. 

Met ACT leer je te voelen wat je voelt, te denken wat je denkt en te accepteren dat je bent wie u bent. Ook kijkt je naar wat belangrijk is voor jou en werk je eraan om die dingen te doen, die waardevol voor je zijn. ACT maakt dat je flexibeler en speelser omgaat met wat het leven je brengt. 

ACT werkt onder andere bij faalangst, depressieve gevoelens, hyperventilatie, rouw en verlies, stress en perfectionisme.  

Werkwijze individueel.

In 6 tot 8 gesprekken maak je kennis met ACT. Tijdens deze gesprekken wordt er gewerkt met metaforen en oefeningen, die je in het dagelijks leven toepast. 

Werkwijze groepstraining.

Naast een individueel traject is het ook mogelijk om een groepstraining te volgen. In 8 bijeenkomsten leer je wat ACT inhoudt en ga je dit toepassen in je dagelijks leven. 

ACT maakt dat je de beste vriend van jezelf wordt.‘ Wie wil dat nu niet?’