Tijdens de zorg voor mijn kinderen heb ik de bewuste keuze gemaakt om te stoppen met mijn werk, waarbij het voor mij helder was dat ik weer zou terugkeren op de arbeidsmarkt. Toen dat moment kwam, zo’n 22 jaar geleden, speelde de vraag: “Wil ik hetzelfde werk weer gaan doen dat ik eerder deed of iets geheel anders?”  Het was duidelijk dat dit laatste het geval zou zijn. Na mijn oriëntatie op welke mogelijkheden er waren, zowel qua werk als opleiding, heb ik gekozen om een opleiding te gaan volgen aan de Academie voor Mens en Arbeid. Ik heb mij gespecialiseerd in beroepskeuze en advies en de opleiding succesvol afgerond. Ik ben wat je noemt een echte herintreedster.

Vanuit mijn stage ben ik bij het toenmalige CWI (later UWV) in dienst gekomen. Van 2002 tot 2018 heb ik diverse functies gehad. De eerste jaren had ik de functie Adviseur werk en inkomen, waarbij ik werkzoekenden begeleidde en bemiddelde. Deze begeleiding was gericht op sollicitatieactiviteiten, zoals: oriëntatie op de arbeidsmarkt, het beoordelen van CV en sollicitatiebrief, voorbereiding op sollicitatiegesprekken, afstand bepalen tot de arbeidsmarkt, zoekkanalen bespreken en het inzetten van instrumenten voor het bepalen van de haalbaarheid van de wensfunctie.

In 2005 heb ik gekozen voor de functie van WSW-werkcoach, waarbij mijn hoofdtaak was het indiceren van het realiseren van arbeid (onder aangepaste omstandigheden) voor cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een andere taak was het begeleiden van stagiaires bij hun leer- en loopbaanvragen.

Naast de functies van Adviseur Werk en Inkomen en WSW-werkcoach heb ik een aantal jaar groepstrainingen en voorlichting gegeven op het gebied van netwerken en solliciteren.

De laatste 4 jaar heb ik als re-integratiebegeleider op de afdeling ziektewet gewerkt, waar ik mensen begeleidde die tijdens hun WW-uitkeringsperiode wegens ziekte uitvielen. Mijn taken waren onder andere: coachen, monitoren, stimuleren en motiveren om mensen te activeren en daarnaast het inzetten van re-integratie bij externe bedrijven.

In 2015 ben ik naast mijn werk bij UWV gestart met mijn eigen coachingspraktijk, Veerkracht Tineke Postma. Sinds december 2018 ben ik volledig zelfstandig en richt ik mij voor een groot deel op re-integratie 2e spoor. Ik begeleid mensen die zijn uitgevallen wegens ziekte, waarbij de verwachting is dat zij niet in eigen werk terug kunnen keren. In deze trajecten coach ik mensen bij hun proces van verlies van gezondheid en baan, het herijken op het gebied van toekomst en werk, inzichtelijk krijgen wat zij willen en kunnen, meer vertrouwen in eigen kunnen krijgen en welke kansen er zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Ook bied ik begeleiding bij het solliciteren en netwerken, indien nodig zet ik daarbij mijn eigen netwerk in.

“Mens en werk” is de rode draad in mijn werkende leven. Om mij op het gebied van coaching meer te professionaliseren heb ik een counselingopleiding en de nodige specifieke opleidingen en trainingen gevolgd. Mijn ruime levenservaring is essentieel binnen mijn coaching.