Mijn werkwijze kenmerkt zich door een holistische benadering, waarbij de mens in al zijn facetten centraal staat. Zo kwam iemand bij me met de vraag of het werk dat zij deed nog wel bij haar paste. Tijdens de begeleiding kwam naar voren dat de cliënt op een bepaalde manier omging met bepaalde aspecten van het werk, die van invloed waren hoe zij naar het werk keek. Door de gesprekken, de inzichten en het inzetten van Bach Bloesem remedies kon de cliënt een positieve verandering inzetten. 

Tijdens mijn coaching zet ik verschillende methodes in. Samen met jou kies ik welke methodes het meest passend zijn bij jouw coachingsvraag en persoonlijkheid.

Ik maak gebruik van:

  • Diverse gespreks- of coachingstechnieken
  • IEMT
  • ACT
  • Mindfulness
  • Lichaamsgerichte coaching
  • Bach Bloesem Remedies
  • Schussler celzouten