Persoonlijke coaching

Loop je tegen bepaalde patronen aan, die niet meer werken? Bijvoorbeeld: angst om te falen, jezelf wegcijferen, alsmaar doorgaan, emoties of verdriet wegdrukken. Patronen waar veel mensen mee te maken  hebben. Of mogelijk worstel je men bepaalde levensvragen.

Je hebt er met andere mensen over gesproken en boeken over gelezen totdat je je realiseert dat het je niet lukt om dit alleen op te lossen. Dan kan persoonlijke coaching je een stuk verder helpen.

Jouw vraag en het doel van het traject

Het uitgangspunt van de begeleiding is jouw vraag, want die staat centraal.  Samen leggen we patronen bloot,  zoeken en vinden we de rode draad , ontdek je  ‘aha -momenten’ , en kijkt je naar wat de patronen je tot nu toe hebben opgeleverd, zowel in positieve als in negatieve zin.

Ook kijken we tijdens het traject wat je het meeste brengt. Is dit alleen gespreksvoering of moet je bepaalde oefeningen of opdrachten doen? Jij en ik kunnen veel met elkaar praten, maar door praten alleen verandert er vaak  weinig. De verandering komt juist door bepaalde dingen te doen. Oefeningen die je in uw eigen context moet doen, want daar vindt uiteindelijk de verandering plaats.