ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

De bal onder water houden of laten drijven? We zijn als mensen gewend om onze angst, negatieve emoties of gebeurtenissen weg te drukken. Op de vraag: “Hoe gaat het met je?” geven we vaak het antwoord: “Goed”, terwijl de werkelijkheid anders is. Is dit herkenbaar voor je? De ervaring leert dat het wegduwen van emoties en je anders voordoen naar de buitenwereld veel energie kost en veelal verlammend werkt.

Door actief met ACT aan de slag te gaan, word je je bewuster van je eigen gedrag en je relatie met je gedachten. Ook leer je te voelen dat je mag voelen wat je voelt, dat je jezelf mag accepteren zoals je bent en wat het je oplevert als je dit doet.

ACT = DOEN, want met alleen praten verandert er niets. Je durft bijvoorbeeld geen fouten te maken, maar wat gebeurt er als je wel een fout maakt? Dit kun je alleen ondervinden door te ervaren! Daarnaast kijk je ook naar wat waardevol is voor jou. Doe jij wel die dingen waar je blij van wordt, of onderneem je niets uit angst, want stel je voor dat……….?

Welke stappen moet jij zetten om daadwerkelijk datgene te doen wat waardevol is voor je.

In 6 tot 8 gesprekken maak je kennis met ACT. Tijdens deze gesprekken wordt er gewerkt met metaforen en oefeningen, die je in het dagelijks leven toepast. Juist door dingen te doen ontwikkel je meer psychische flexibiliteit.

Flexibeler en speelser omgaan met wat het leven je brengt.

ACT is in te zetten bij;

  • Angstklachten
  • Depressieve gevoelens
  • Stress en Burnout
  • Acceptatie
  • Faalangst
  • Lager zelfvertrouwen