Aan het eind van een loopbaan- of re-integratietraject heb jij helder waar jouw interesses liggen, welke kwaliteiten jij in huis hebt en welke vervolgstappen jij kunt zetten om daar te komen waar je wilt zijn. Daarnaast heb je kennis over solliciteren, netwerken en je positie op de huidige arbeidsmarkt. 

Waarom loopbaancoaching?

Past je huidige werk nog bij je? Ben je boventallig of uitgevallen wegens ziekte en moet je op zoek naar ander werk? De aanleiding voor loopbaancoaching kan heel divers zijn. Je kunt zelf besluiten om te onderzoeken of jouw huidige baan nog wel de juiste is. Ook kan de aanleiding voor de coaching zijn ontstaan door bijvoorbeeld een reorganisatie, boventalligheid of het wegens ziekte niet meer terug kunnen keren in je huidige werk. 

Oriëntatie op ander werk

Of jezelf de keuze hebt gemaakt om te onderzoeken of je huidige werkplek bij je past of dat je op zoek moet naar een andere werkplek kan een verschil maken in de wijze waarop je een traject ingaat. Het uitgangspunt is echter hetzelfde, want de vraag is: “Waar sta jij nu en waar wil je naar toe?”

De aanleiding tot de keuze voor een traject kan divers zijn, maar in alle gevallen geldt dat een innerlijk proces bij je in beweging wordt gezet. Niet alleen werk, maar ook jij als mens staat centraal. 

Wat kun je verwachten? 

Elk mens is uniek en dat geldt ook voor elk traject. Aan de hand van de intake bespreken bespreken we welke onderwerpen aan de orde komen. Dit kan o.a. zijn:

  • Zelfanalyse (“wie ben ik, wat wil ik, wat zijn mijn drijfveren en belangrijke waarden in werk en persoonlijk leven?”)
  • Waar krijg je energie van?
  • Welke kwaliteiten en vaardigheden heb je en wat is de toegevoegde in een werksituatie?
  • Welke gedachten en patronen helpen of remmen jou als je je richt op de toekomst?
  • Oriëntatie op de arbeidsmarkt
  • Netwerken, hoe gaat dit in zijn werk? 
  • Wat heb jij nodig aan ondersteuning bij het solliciteren?

Verschillen re-integratie en loopbaancoaching

Een re-integratietraject kent veelal een langere looptijd dan een loopbaantraject. Daarnaast zijn wet- en regelgeving van belang. Specifieke elementen binnen re-integratie zijn: het omgaan met verlies van werk en gezondheid, belastbaarheid in werk en wat passend werk is. 

 

Ik ben aangesloten bij de Noloc