Persoonlijk

Door ervaring zelf wijzer geworden! Dit heeft onder andere te maken met het overlijden van mijn zus. Na haar overlijden kwam ik mijzelf op diverse manieren tegen. In het omgaan met verdriet, het alsmaar doorgaan en het op zoek gaan naar de juiste hulp. Met name de zoektocht naar de juiste hulp en het omgaan met emoties vond ik heel lastig. Ik heb veel dingen geprobeerd om me beter te voelen, maar dat bracht niet de oplossing. Als ik naar mezelf kijk, mocht ik geen verdriet hebben en wilde dit niet aan anderen laten zien, want het was tenslotte mijn verdriet. Mensen in mijn omgeving wilden me opbeuren en zeiden: “Joh, kijk naar de leuke dingen”. Maar dat is enorm lastig als je in een zwarte periode zit en diep van binnen gewoon alleen maar gemis en verdriet voelt. En daarnaast niet weet hoe je door moet gaan.

Het niet weten gold voor mij ook welke kant op te gaan met werk. Tijdens de zorg voor mijn kinderen heb ik bewust de keuze gemaakt om te stoppen met mijn toenmalige werk. Hierbij was het voor mij helder dat ik weer zou terugkeren op de arbeidsmarkt. Toen dat moment kwam in 1998 speelde de vraag: “Wil ik weer hetzelfde werk gaan doen dat ik eerder deed of iets geheel anders?” Het was duidelijk dat dit laatste het geval zou zijn. Na mijn oriëntatie op welke mogelijkheden er waren, zowel qua werk als opleiding, heb ik gekozen om een opleiding te gaan volgen aan de Academie voor Mens en Arbeid. Ik heb mij gespecialiseerd in beroepskeuze en advies en de opleiding succesvol afgerond. Ik ben wat je noemt een “echte herintreedster”.

De zoektochten en mijn persoonlijke ervaringen hebben ertoe geleid dat ik mensen wil begeleiden op een wijze, die bij hen past. Ik zie mijzelf als een betrokken coach met oprechte interesse in jou als mens, die werkt vanuit intuïtie. Van mijn cliënten krijg ik als feedback dat ik goed kan luisteren, de rode draad herken, er ruimte is voor een lach en een traan en zij het als prettig ervaren dat ik laat zien dat ik ook gewoon mens ben. Op deze en andere manieren wil ik het verschil maken!

Mijn achtergrond

Vanuit mijn stage van de Academie Mens en Arbeid ben ik bij het toenmalige CWI (later UWV) in dienst gekomen waar ik van 2002 tot 2018 diverse functies heb gehad. De eerste jaren vanuit de functie Adviseur werk en inkomen, waarbij ik werkzoekenden begeleidde en bemiddelde. De begeleiding was gericht op oriëntatie op de arbeidsmarkt, het beoordelen van CV en sollicitatiebrief, voorbereiden op sollicitatiegesprekken, zoekkanalen bespreken en het inzetten van instrumenten voor het bepalen van de haalbaarheid van de wensfunctie.

In 2005 heb ik gekozen voor de functie van WSW-werkcoach, waarbij mijn hoofdtaak was het indiceren van het realiseren van arbeid (onder aangepaste omstandigheden) voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Andere taken van mij waren: begeleiden van stagiaires bij leer- en loopbaanvragen, groepstrainingen en voorlichting geven op het gebied van netwerken en solliciteren

De laatste 4 jaar heb ik bij UWV als re-integratiebegeleider op de afdeling ziektewet gewerkt, waar ik mensen begeleidde die tijdens hun WW-uitkeringsperiode wegens ziekte uitvielen. Mijn taken waren onder andere: coachen, monitoren, stimuleren en motiveren om mensen te activeren en daarnaast het inzetten van re-integratie bij externe bedrijven. In 2015 ben ik naast mijn werk bij UWV gestart met mijn eigen coachpraktijk. Vanwege terugkerende lichamelijke klachten en burnout klachten was het voor mij niet mogelijk om mijn werk te blijven doen en moest ik voor mezelf een keuze maken. Deze keuze heeft ertoe geleid dat ik mij volledig ben gaan richten op het uitbouwen van mijn eigen praktijk, Veerkracht Tineke Postma. Sinds december 2018 werk ik volledig als zelfstandig ondernemer en begeleid ik met veel plezier mensen in het kader van re-integratie of bij loopbaan of persoonlijke coachvragen.